Drakenbergsgatan 8, 2 tr 

117 41 Stockholm

Tel: 08-659 30 32 

E-post: info@ungdomsvarnet.se

​Aktuellt

 

Vi har lediga platser både i Hornstull och i träningslägenheter. Dessvärre har vi intagningsstopp för målgruppen 16-20 år i väntan på tillstånds-besked från IVO.

 

Besked kommer i höst.

Träningslägenheter

I dagsläget har vi inget exakt datum för när stambytet kommer igång. Någon gång i vår är det sagt. Vi har lediga platser i enskilda träningslägenheter i Nybohov och Bandhagen. I väntan på tillståndsbesked från IVO kan vi inte ta emot målgruppen 16-20 år. Besked kommer i höst.

 

Kontakta oss

Ungdomsvärnets stödboende

Drakenbergsgatan 8

117 41 Stockholm

Tel: 08-659 30 32

Fax: 08-659 30 36

inger@ungdomsvarnet.se

Träningslägenheter

AddOx Ungdomsvärn

Nybohovsbacken 43

117 64 Stockholm

Tel: 08-659 30 26

inger@ungdomsvarnet.se

Addox Ungdomsvärn AB
Nybohovsbacken 43
11764 Stockholm
Tlf.: 086593026
inger@ungdomsvarnet.se

Ungdomsvärnet | Drakenbergsgatan 8, 2 tr - 117 41 Stockholm

Tel: 08-659 30 32 | Fax: 08-659 30 36 | info@ungdomsvarnet.se