Drakenbergsgatan 8, 2 tr 

117 41 Stockholm

Tel: 08-659 30 32 

E-post: info@ungdomsvarnet.se

​Aktuellt

Nu har vi fullt i Hornstull och intagningsstopp i Nybohov på grund av kommande stambyte.

Trevlig sommar!

Träningslägenheter

Vi har intagningsstopp i Nybohov.​ Ny information kommer i augusti då vi i dagsläget inte har datum för när stambytet ska sätta igång.

Övriga träningslägenheter har kö.

Kontakta oss

Ungdomsvärnets stödboende

Drakenbergsgatan 8

117 41 Stockholm

Tel: 08-659 30 32

Fax: 08-659 30 36

inger@ungdomsvarnet.se

Träningslägenheter

AddOx Ungdomsvärn

Nybohovsbacken 43

117 64 Stockholm

Tel: 070-624 77 70

inger@ungdomsvarnet.se

Addox Ungdomsvärn AB
Nybohovsbacken 43
11764 Stockholm
Tlf.: 086593026
inger@ungdomsvarnet.se

Ungdomsvärnet | Drakenbergsgatan 8, 2 tr - 117 41 Stockholm

Tel: 08-659 30 32 | Fax: 08-659 30 36 | info@ungdomsvarnet.se