post: Drakenbergsgatan 8, 2 tr besök: Hornsgatan 107, bv

117 41 Stockholm

Tel: 08-659 30 32 

E-post: info@ungdomsvarnet.se

​Aktuellt

 

Vi har lediga platser både i Hornstull och i träningslägenheter.

 

Just nu har vi intagningsstopp i väntan på tillståndsbesked från IVO.

 

 

 

Träningslägenheter

 

Vi har intagningsstopp i väntan på tillståndsbesked från IVO. 

Kontakta oss

Ungdomsvärnets stödboende

post: Drakenbergsgatan 8

117 41 Stockholm

besök: Hornsgatan 107

Tel: 08-659 30 32

Fax: 08-659 30 36

inger@ungdomsvarnet.se

Träningslägenheter

AddOx

Nybohovsbacken 43

117 64 Stockholm

Tel: 08-659 30 26

inger@ungdomsvarnet.se

Addox Ungdomsvärn AB
Nybohovsbacken 43
11764 Stockholm
Tlf.: 086593026
inger@ungdomsvarnet.se

Ungdomsvärnet | Drakenbergsgatan 8, 2 tr - 117 41 Stockholm

Tel: 08-659 30 32 | Fax: 08-659 30 36 | info@ungdomsvarnet.se