Drakenbergsgatan 8, 2 tr 

117 41 Stockholm

Tel: 08-659 30 32 

E-post: info@ungdomsvarnet.se

​Aktuellt

Vi har fullt i Hornstull och i augusti kan vi ta emot nya placeringar i Nybohov för korttidskontrakt.

Trevlig sommar!

Träningslägenheter

Vi har intagningsstopp i Nybohov under juli.​ I dagsläget har vi inget datum för när stambytet kommer igång men vi räknar med att kunna ta emot kortare placeringar igen i augusti.

Övriga träningslägenheter har kö.

Kontakta oss

Ungdomsvärnets stödboende

Drakenbergsgatan 8

117 41 Stockholm

Tel: 08-659 30 32

Fax: 08-659 30 36

inger@ungdomsvarnet.se

Träningslägenheter

AddOx Ungdomsvärn

Nybohovsbacken 43

117 64 Stockholm

Tel: 070-624 77 70

inger@ungdomsvarnet.se

Addox Ungdomsvärn AB
Nybohovsbacken 43
11764 Stockholm
Tlf.: 086593026
inger@ungdomsvarnet.se

Ungdomsvärnet | Drakenbergsgatan 8, 2 tr - 117 41 Stockholm

Tel: 08-659 30 32 | Fax: 08-659 30 36 | info@ungdomsvarnet.se