​Övrig verksamhet

Mässor och konferenser

En viktig del i vår verksamhet är att delta i viktiga konferenser och mässor. Ungdomsvärnet som utställare på NPF forum och på konferensen om Psykisk (o)hälsa​.

Konsulttjänster​

AddOx AB erbjuder konsulttjänster inom socialt arbete. Vi kan också erbjuda personaluthyrning inom socialt arbete och behandling samt administrativa uppdrag.

AddOx AB

Hornsbruksgatan 1

117 34 Stockholm

inger@addox.se

08-659 30 26

070-624 77 70