Socialtjänstens feedback

2016

 • Personalen har följt upp och kommunicerat vad som hänt på boendet, väldigt gott samarbete.​
 • Tydlig kommunikation och bra uppföljning.
 • Den skriftliga sammanfattningen var toppen att få!
 • Ett av de få stödboenden i Stockholm som fungerar.
 • Har alltid Ungdomsvärnet i åtanke.

2015

(Av 17 utskickade enkäter återkom endast 6 stycken detta år)

 • Klienten har erbjudits stöd men ej önskat ta emot det.
 • Alltid trevliga och lätt att få kontakt med.
 • Alltid tillgängliga och lätt att få kontakt med.

2014

 • Kändes som en bra matchning och det blev en bra språngbräda för C att komma vidare.
 • Lätta att kommunicera med personalen och att jobba mot samma mål.
 • Jag upplever att personalen gjort vad den kunnat i denna svåra situation.
 • Tät kontakt
 • Lätt att förstå varandra och våga testa nya idéer tillsammans.

2013

 • Även om det uppstått problem har samarbetet fungerat bra o det har gått att hitta lösningar.
 • Stort engagemang hos personalen
 • Bra kommunikation.
 • Kort samarbete men det jag mött är jag nöjd med.

2012

 • Det har varit en bra och smidig kommunikation mellan Ungdomsvärnet och handläggaren.
 • Klienten bodde här under kort period. Under denna tid har fungerade allt tillfredsställande.
 • Bra utvärdering och sammanfattning.
 • Kontaktpersonen försökte verkligen till det yttersta att lösa de problem som förelåg.
 • Bra stöd från personalen.

 

AddOx AB

Hornsbruksgatan 1

117 34 Stockholm

inger@addox.se

08-659 30 26

070-624 77 70