Träningslägenheter

För ett boende i träningslägenhet är kravet att den unge ska vara igång i full sysselsättning och kunna hantera sin ekonomi.

​Under tiden den unge bor i träningslägenhet har denne en kontaktperson.Personalen har individuella scheman vilka utgår från den unges behov och tider.

​Lägenheterna är anpassade för en person. Varje lägenhet är standardmöblerad.​

Vi har för närvarande inga lediga träningslägenheter!

​Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-659 30 26, 070-624 77 70

Mail: inger@ungdomsvarnet.se

AddOx AB

Hornsbruksgatan 1

117 34 Stockholm

inger@addox.se

08-659 30 26

070-624 77 70